Att köpa bostad på Cypern

Att köpa bostad på Norra Cypern Fastighetsmarknaden på Cypern och de formella aspekterna kring köpeprocessen är inte alls är komplicerade, bara något annorlunda än vad vi är vana vid! Processen går till enligt nedan och du får hjälp hela vägen. Det är enklare än du tror!

Det är många frågor kring köpprocessen vid bostadsköp Vad är det jag vill ha? Vad kommer det att kosta? Vilket område passar bäst? Hur går köpet till? Hur långt är det till olika serviceinrättningar? Vi guidar våra kunder fram till det område, läge och bostad som önskas. Tillsammans med våra partners finns Mäklarringen Cypern på plats för att besvara frågor och hjälpa till i hela köpprocessen. Mäklarringen Cypern har lång erfarenhet av den nordcypriotiska bostadsmarknaden. och har under åren byggt upp ett professionellt nätverk av partners på Norra Cypern.

Tänk på detta vid fastighetsköp på Norra Cypern. Vi rekommenderar alltid våra kunder, såväl säljare som köpare, att anlita ett juridiskt ombud som fungerar som rådgivare och bevakar klientens intressen. Detta för att inga överraskningar ska uppstå vid köptillfället eller efteråt. Din representant kan svara på såväl lagliga som skattemässiga frågor. Har du ingen representant sedan tidigare kan vi rekommendera namn på oberoende advokater/representanter som tidigare framgångsrikt hjälpt våra kunder. Språket behöver inte vara något hinder, då vi alltid finns på plats för att hjälpa till. Engelsk lag gäller på Norra Cypern.

Vad händer vid köp?

 1. Fysiskt besök/inspektion av fastigheten
 2. När du hittat ett objekt du vill köpa så bokar du genom att betala du 2000 £ i deposition till byggherren eller till din advokat. Fastigheten tas nu bort från marknaden, denna deposition är inte återbetalningsbar.
 3. Du vänder du dig till en advokat för genomgång och information.
 4. Upprättar en ”Power of Attorney” dvs en fullmakt för advokaten att företräda dig om/när du själv ej är på plats. Enligt dina instruktioner.
 5. Du beställer ett utdrag från brottsregistret för “inköp av fastighet i utlandet” hos polismyndigheten i den hemkommun där du är skriven. Observera att det ska vara på engelska, stämplat och signerat för att gälla.
  Advokaten hjälper nu till att kontrollera vem som äger marken/fastigheten och att säljaren äger rätt att sälja den. Kontrollerar även att tomt, ritningar är korrekt angivna och att byggtillstånd finns. Upprättar ett köpekontrakt med uppgifter om säljare, köpare, köpesumma, eventuella tillägg, samt överenskommelser om betalning.
 6. Du betalar 30 % av köpesumman beroende på överenskommelse, inom 3 veckor, minus de 2000 £ som du betalt vid bokning av fastigheten. Resten av beloppet betalas in enligt överenskommen betalningsplan vid kontraktets upprättande.

Din advokat sköter hela köpprocessen åt dig med stöd av fullmakten, Power of Attorney. Vi hjälper naturligtvis till att förmedla kontakten med någon av våra rekommenderade advokater eller om du har en egen, oavsett så följer vi med dig genom hela processen!

Advokatarvodena varierar men räkna med omkring 1250-1350 £ i genomsnitt vid ett fastighetsköp.

Lagfart och skatter fördelade enligt nedan för nybyggnation och blir cirka 9 % och totalt för andrahandsköp cirka 4 %.

Skatter vid fastighetsköp

 • 0,5 % Registrering på landregistret, Stamp Duty betalas på kontraktsbeloppet. Betalas vid kontraktsskrivning till advokaten, som ombesörjer registrering och betalning till District Land Registry Office. När dom har registrerat in ditt namn är du skyddad ägare till fastigheten!
 • 5 % V.A.T. (moms) på kontraktsbeloppet om det är en  nyproducerad fastighet. Gäller när du köper en fastighet som är under byggnation, betalas vid tillträde.  Vid köp av fastighet i andra, tredje hand o.s.v. av privatperson, utgår ingen V.A.T. förutsatt att den ursprungliga köparen betalat detta.
 • 3 % överföring av lagfart, title deed transfer fee, på kontraktsbeloppet, betalas när du tar över lagfarten. Som icke medborgare behöver du ett tillstånd från ”Council of Ministers” innan du får din lagfart. Tillståndet söks av advokaten som för detta ändamål behövs utdraget ur brottsregistret (enl. punkt 5 ovan). Lagfartskostnaden är normalt på 6 % men varje person har, en gång, möjlighet att minska detta till 3%. Om en köpare väljer att använda det här alternativet om köp, kommer han eller hon endast betalar 3 %. Normalt betalas alla skatter in till advokatens klientkonto enligt upprättad betalningsplan och inbetalningarna ombesörjes av denne till rätt instans.

Övrigt

Testamente

Tänk på att arvsreglerna är annorlunda än i Sverige. Be om information av din advokat för att avgöra om du behöver upprätta ett testamente.

Finansiering

Har du behov av finansiering och vill ha hjälp så har flera av våra byggherrar har olika avbetalningsplaner, fråga oss för mer information.

Välkommen till oss för att köpa eller sälja på Norra Cypern!